ביטוח רכב

ביטוח רכב ביטוח הרכב מאופיין במספר סוגי ביטוח והרחבות נדרשות .
סוגי הביטוח הינן ביטוח חובה , צד ג' ו/או מקיף .
הוראות החוק מחייבות עשיית ביטוח חובה .

ביטוח צד ג' במהותו מפצה נזק שיגרם לצד שלישי בלבד וזאת עד גובה סכום הכיסוי הנרכש .
ניתן לרכוש ביטוח צד ג' עם השתתפות עצמית וללא השתתפות עצמית .
הביטוח צד ג' ללא השתתפות עצמית פועל על בסיס "סף פיצוי " משמעותו שבמידה והנזק לצד ג' יהיה נמוך מסכום ההשתתפות עצמית הנקוב בפוליסה , המבוטח ישלם את גובהה השתתפות עצמית אולם באם הנזק גבוהה מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה המבוטח לא ישלם השתתפות עצמית .
ביטוח מקיף מכסה אש , ברק , התפוצצות , התלקחות , התנגשות מקרית , התהפכות , תאונה , גניבה, שיטפון ,סערה וסופה , התפרצות הר געש , מעשה זדון .
כמו כן הוצאות (מוגבלות בסכום ) להגנה משפטית וכן הוצאות לגרירת הרכב ממקום
האירוע למוסך קרוב .
ניתן לרכוש ביטוח מקיף רק למקרה גניבה ללא תאונות או רק למקרה תאונות ללא גניבה .

קיימות הרחבות שניתן לרכוש עם עשיית הפוליסה כגון
גרירה , שמשות , רכב חלופי , רדיו טיפ , הגנה משפטית , טוטלוס מ- 50% ,
אביזרים נוספים , רכב חדש תמורת ישן ( לרכבים חדשים ) , ביטול כינון ועוד …

הערה :
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה
(מה חברת הביטוח לא מכסה )
לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

מלאו פרטים לקבלת הצעה