ביטוח דירה

ביטוח המבנה
המבנה של הדירה או הבית המפורטים ברשימה, מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה ,
מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ותקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה,
וכל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע .
חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על גודל המבנה במ"ר.
החישוב מתבצע בהכפלת גודל המבנה במ"ר כפול עלות בנייה למ"ר באותו אזור מגורים
שבו נמצא הנכס המועמד לביטוח .
ניתן להרחיב בביטוח גם את ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש .

ביטוח המבנה מכסה כנגד הנזקים הבאים
אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבוע.
התפוצצות, התלקחות ,פריצה, גניבה, שוד, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס .
רעד על – קולי הנגרם על-ידי כלי טייס.
נזקי זדון מומלץ להרחיב את ביטוח המבנה בנזקי צנרת ובנזקי טבע ורעידת אדמה .

מהו ביטוח התכולה
ביטוח התכולה מכסה אף הוא את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה .
ביטוח תכולת הדירה מורחב ל- 2 כיסויים נוספים והם צד ג' וחבות מעבידים .

הערה: בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה (מה חברת הביטוח לא מכסה) לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח המידע כפוף לתקנון האתר – ראה תקנון

מלאו פרטים לקבלת הצעה