ביטוח בריאות


להצעת מחיר לביטוח בריאות לחצו כאן

במציאות שבה אנו חיים, סל השירותים הרפואיים הניתנים במסגרת חוק הבריאות הממלכתי,
הינו בסיסי ובלתי עדכני ואינו מכסה בזמינות טובה את מרבית האירועים הקשים ואת מירב שירותי הרפואה המתקדמים.

היום, יותר מתמיד, אתה מוכרח לקחת אחריות על הבריאות שלך ושל עצמך, ולבטח את עצמכם.
עם "אחריות ייחודית לדורות" אתה מקבל אחריות לבריאות שלך תוך דאגה לכל תחומי הרפואה, וזאת בזכות הקשר המקצועי והישיר עם מרכזי הרפואה המובילים בארץ ובעולם. השגרה מעניקה לכולנו ביטחון.
לכן, התמודדות עם מחלה קשה שעלולה לשנות את שגרת החיים, איננה רק רפואית.
במקרים רבים היא עלולה להיות כרוכה בקשיים כלכליים, הנובעים מחוסר היכולת לעבוד, הוצאות סיעודיות, נסיעות לטיפולים, התייעצויות, טיפולים רפואיים פרטיים, חוות דעת נוספות מרופאים מומחים, טיפולים פסיכולוגיים ועוד.
כיסוי ביטוחי יכול בהחלט לעזור להתמודד טוב יותר עם המצב ולסייע במילוי הצרכים המיוחדים הנובעים מהאירוע הקשה שאליו נקלעו המבוטח ובני משפחתו.
בריאות הינו הדבר החשוב ביותר וכאשר מאבדים אותו ונזקקים לטיפול אין ספק שכול אחד ירצה לקבל את הרופא , בית החולים הטובים ביותר . חברות הביטוח בנו פוליסות ביטוח בריאות במגוון אפשרויות , כמובן שסיבת התקציב משפיע על בחירת סוג הביטוח . היות ומדובר במספר אפשרויות יש להתייעץ בבחירת סוג הביטוח המתאים לצרכים שלכם וזאת במסגרת התקציב שלכם .

פירוט תוכנית הביטוח "אחריות ייחודית לדורות":
 
 
 

בריאות לדורות - הדור החדש

" אורי פיינה", בשיתוף עם " כלל בריאות חברה לביטוח",

יצרו במיוחד עבורכם תכנית ביטוח בריאות מקיפה מאוד לכל המשפחה

תכנית הביטוח כוללת את כל הכיסויים הבאים:

 

השתלות

לבחירת המבוטח כיסוי להשתלות במסלול שיפוי או פיצוי; פיצוי חודשי לאחר השתלה בחו"ל.

 

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות- עד 5,000,000 ₪

 

ניתוחים בארץ ובחו"ל

כיסוי לכל הניתוחים, בארץ ובחו"ל, כולל הוצאות נלוות; גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב או ניתוח מח; פיצוי עבור ביצוע ניתוח נבחר בבית חולים ציבורי / פרטי; פיצוי חד פעמי בגין הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B.

 

טיפולים מחליפי ניתוח
שיפוי של עד 150,000 ₪ עבור טיפולים מחליפי ניתוח אשר תוצאתם דומה לזו של ניתוח.

 

התייעצויות ובדיקות

התייעצות רפואית עם רופא מומחה; כיסוי לבדיקות מעבדה ובדיקות הריון.

 

שחרור מתשלום דמי ביטוח

במקרה נכות הגורמת לאובדן מוחלט של כושר עבודה. הצטרפות עד גיל 55 והכיסוי בתוקף עד גיל 65.

 

כיסויים נוספים לבחירת המבוטח

1.      כיסוי להפריה חוץ גופית.

2.      כיסויים מיוחדים עבור ילדים, כגון: טיפול בבעיות התפתחות אצל ילדים, פיצוי עבור השלמת לימודים עקב היעדרות ממושכת מביה"ס, פיצוי להורה עקב אשפוז הילד, ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 

‏ינואר 2008

 

כיסויי הביטוח למבוטחי "אורי פיינה"

 

 

אחריות מורחבת

פרק ראשון: ניתוחים

ניתוחים בארץ

 

§         בחירת הרופא המנתח, המרדים, מועד הניתוח

§         שכר מנתח פרטי

§         שכר רופא מרדים פרטי

§         הוצאות חדר ניתוח

§         שתי התייעצויות לפני ניתוח

§         דמי אשפוז

§         בדיקה פתולוגית 

§         חוות דעת שנייה בפתולוגיה

§         שכר אח/ות פרטית לאחר ניתוח

§         שתל (תותבת) המותקן במהלך ניתוח

§         שירותי הסעה באמבולנס לבית החולים ובין בתי החולים

במידה והניתוח בוצע אצל נותני שירות שלא בהסכם, גובה השיפוי יהא עד גובה הסכום המשולם לנותני שירות בהסכם עבור אותו ניתוח.

 

ניתוחים בחו"ל

כל האמור לעיל, ובנוסף,

§         שיפוי מלא לניתוח בחו"ל אשר ביצועו תואם ואושר בכתב מראש על ידי המבטח.

§         ניתוח לב פתוח, ניתוח מח או ניתוח אחר אשר תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על 8 ימים רצופים או ניתוח הצלת שמיעה ו/או ראיה:

      א. הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד. אם המבוטח הינו קטין - יכוסו הוצאות רכישת כרטיס טיסה לחו"ל כנ"ל עבור שני מלווים.

      ב. הוצאות שהיית המלווה בחו"ל.

§         המשך מעקב רפואי בחו"ל.

§         ניתוח נבחר אשר ביצועו לא אושר מראש על ידי המבטח - שיפוי עד גובה ההוצאות שהיו משולמות על ידי המבטח לנותני שירות בישראל עבור ניתוח דומה ולא יותר מסך ההוצאות בפועל שהיו למבוטח.

§         במידה והמבוטח נפטר בחו"ל לאחר ניתוח - שיפוי בגין הוצאות הטסת גופתו לישראל.

 

 

פיצויים מיוחדים

§         ניתוח בבית חולים ציבורי - במידה והניתוח בוצע ללא השתתפות חברת הביטוח בהוצאותיו, זכאי המבוטח לפיצוי לפי בחירתו:

      א. פיצוי בשיעור של 50% משכר מנתח הסכם עבור ניתוח דומה.

      ב. פיצוי לכל יום אשפוז בבית חולים ציבורי, החל מיום האשפוז ולתקופה של עד 14 ימי אשפוז.

§         ניתוח בבית חולים פרטי - במידה וקופת החולים כיסתה את כל הוצאות הניתוח או חלק מהן, זכאי המבוטח לפיצוי בשיעור של 50% מערך ההוצאות שנחסכו לחברת הביטוח בגין הניתוח.

§         ניתוח חירום בבית חולים ציבורי - המבוטח יהא זכאי לפיצוי לכל יום אשפוז, החל מהיום ה- 7 לאחר ביצוע הניתוח ולתקופה של עד 14 ימי אשפוז.

§         הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B  כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתנו למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ (הפטיטיס B) - פיצוי חד פעמי למבוטח.

§         מוות כתוצאה ישירה מניתוח (למבוטח בין 25-65) - נפטר המבוטח במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח המכוסה על פי תנאי הפוליסה, מוטביו או את יורשיו החוקיים יהיו זכאים פיצוי חד פעמי.

 

 

גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב כליליים או ניתוח מח

גמלת החלמה לאחר שני ניתוחים אלו למשך שלושה חודשים.

 

הוצאות נוספות לאחר ניתוח:

§         טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח, בהמלצת הרופא המנתח, על ידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק.

§         שיקום כושר הדיבור על ידי קלינאי תקשורת, לאחר ניתוח המכוסה על פי תנאי הפוליסה או עקב אירוע מוחי (CVA ), בהמלצת רופא מומחה בתחום הרלוונטי.

 

 

פרק שני: השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 

השתלות - מסלול שיפוי

§         השתלה אצל נותני שירות בהסכם - שיפוי מלא.

§         השתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם אך ביצועה תואם ואושר מראש על ידי המבטח - שיפוי עד גובה הסכום שהיה ניתן לנותני שירות בהסכם.

§         לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל- וזאת בגין כל הטיפולים המיוחדים למבוטח אחד.

 

טיפולים מיוחדים בחו"ל

 

שיפוי עד כ- 420,000 ₪ לכיסוי ההוצאות.

 

הוצאות המכוסות להשתלה במסלול שיפוי וטיפולים מיוחדים בחו"ל

§         הוצאות  בגין הערכה רפואית וטיפול רפואי במסגרת האשפוז

§         שכר הצוות הרפואי

§         הוצאות חדר ניתוח

§         הוצאות אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 335 יום לאחריה

§         הוצאות הטסת גופת המבוטח במידה ונפטר, חו"ח, במהלך שהותו בחו"ל

§         הוצאות להשגת איבר

§         הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם כולל רישום במאגרים בחו"ל

§         השתלת לב מלאכותי בישראל - שיפוי בגין עלות רכישת אביזר לב מלאכותי, לצורך תפקוד לב המבוטח ואשר הורכב בגופו במהלך ותוך כדי ביצוע ניתוח לב שבוצע בישראל.

§         הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד (אם המבוטח קטין - שני מלווים)

§         הוצאות שהייה בחו"ל למלווה אחד

§         הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל

§         הוצאות הבאת רופא מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול בארץ

 

פיצוי מיוחד

פיצוי חודשי לאחר השתלה בארץ ובחו"ל, בהתאם לסוג ההשתלה.

 

השתלות - מסלול פיצוי

פיצוי חד פעמי בגובה 225,000 ₪ להשתלה (למעט השתלת מח עצם).

 

פרק שלישי: בונוס היעדר תביעות

כל שלוש שנים רצופות ללא הגשת תביעה מזכה בבונוס של 10% מדמי הביטוח ששולמו.

   

 

סל תרופות פרטי

 

עד 5,000,000 ש"ח למשך כל תקופת הביטוח,לכל מקרי הביטוח.

 

כיסוי לתרופות OFF LABEL לכל מחלה * (תרופות שטרם אושרו לשימוש,אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח).

כיסוי לתרופות לטיפול במחלות נדירות (תרופות יתום),

כיסוי גם אם קיימת בסל תרופה חלופית וכיסוי לתרופות הכלולות בסל אך לא להתוויה שהן מאושרות לטיפול במבוטח.

הכיסוי תקף גם במקרים של מחלה או תאונה (תאונת דרכים או עבודה), כתוצאה מטרור ובעת אשפוז במוסד סיעודי.

* עד 1,000,000 ₪ לתרופות off label  שאינן אונקולוגיות ו/או המטואונקולוגיות

 

 

 

ייעוץ ובדיקות

 

הכיסוי

§         כיסוי של עד 3,700 ₪ לשנה למבוטח.

§         20% השתתפות עצמית לבדיקות שעלותן מעל 228 ₪ לבדיקה.

 

בדיקות רפואיות אבחנתיות

§         בדיקות מעבדה

§         רנטגן

§         א.ק.ג.

§         בדיקות הדמיה -אולטרא סאונד (US )

§         טומוגרפיה ממוחשבת (CT )

§         בדיקות תהודה מגנטית (MRI )

§         כל בדיקה אחרת לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בה

 

בדיקות הריון

§         סיקור לגילוי גנים נשאים למחלות גנטיות כגון: גושה, סיסטיק פיברוזיס (CF ), תסמונת ה- X השביר, קנוון

§         בדיקת סיסי שליה

§         סריקה על קולית מוקדמת לסקירת מערכות העובר

§         סריקה על קולית מאוחרת מערכות העובר

§         בדיקת מי שפיר

 

התייעצויות

התייעצות רפואית עם רופא מומחה לאבחון ו/או טיפול בבעיה רפואית פעילה (לא כולל רופא משפחה ורופא ילדים).

עד 6 התייעצויות למבוטח לשנת ביטוח ועד 2 לכל אירוע.

 

 

 

טיפולים מחליפי ניתוח

 

ביטוח המאפשר ביצוע טיפול חלופי אשר אמור להביא לאותן תוצאות אשר היו מושגות לו היה מתבצע הניתוח.

הביטוח כולל כיסוי לשכר הרופא או נותן הטיפול, כיסוי ההוצאות הנדרשות לביצוע הטיפול, עלות חדר טיפול / ניתוח וכן הוצאות אשפוז והתייעצויות עם רופאים מומחים לפני הטיפול ולאחריו. השיפוי הינו עד 150,000 ₪ או עד גובה עלות הניתוח המקביל, הנמוך מביניהם. במידה ובעתיד יזדקק המבוטח גם לניתוח, עלות הטיפול שבוצע לא תקוזז מעלות הניתוח.

 

שחרור מתשלום דמי ביטוח

 

במקרה נכות הגורמת לאובדן מוחלט של כושר עבודה. הצטרפות עד גיל 55 והכיסוי בתוקף עד גיל 65.

 

הפריה חוץ גופית

                                     

כיסוי של עד 75% מההוצאות בפועל ועד כ- 9,700 ₪ לכל ילד, עד שני ילדים. הזכאות לכיסוי מותנית בביטוח שני בני הזוג בכיסוי הנ"ל.

 

כיסוי לילדים

§         ברות ביטוח לילדים - הילד מבוטח עד גיל 21. בגיל 21 יוכל הילד להמשיך את הביטוח באופן עצמאי, ללא הצהרת בריאות מחודשת וללא תקופת אכשרה.

§         נכות עקב תאונה - פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מלאה ותמידית בסך של כ- 107,000 ₪. במקרה של נכות חלקית ותמידית, הפיצוי יינתן בהתאם לאחוזי הנכות.

§         טיפול בבעיות התפתחות אצל ילדים - כיסוי לטיפול בבעיות התפתחות אצל ילדים בין הגילאים 3 ועד 15 באמצעות פיזיוטרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג. ההשתתפות בהוצאות עד 75% מעלות הטיפול, עד   כ- 90 ₪ לטיפול ועד 25 טיפולים לכל תקופת הביטוח.

§         השלמת לימודים בגין היעדרות ממושכת מביה"ס - פיצוי בסך של כ- 107 ₪ ליום בגין אשפוז רצוף בבי"ח מעל 10 ימים או ריתוק לבית בשהייה רצופה של מעל 21 יום ועד 90 יום.

§         פיצוי להורה בגין אשפוז ילד - פיצוי בגובה של כ- 215  ₪ ליום להורה שילדו מאושפז מעל 4 ימים ועד היום ה- 21 לאשפוז רצוף.

§         ביטוח נסיעות לחו"ל לילד - לילדים עד גיל 18, עד 45 יום בשנה. כיסוי להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, הטסה רפואית ארצה, המשך טיפול בארץ לצורך אשפוז, טיפולי חירום ברפואת שיניים, ביטוח מטען ועוד.

 

 

 

כתבי שירות

 

§         ביקור רופא - 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים, בעלות של 25 ₪ לביקור

§         שירות מעבדה עד הבית או עד מקום העבודה - מוקד תיאום בדיקות הפועל 24 שעות ביממה. השתתפות עצמית בעלות של 45 ₪ לבדיקה

§         חוות דעת שנייה מחו"ל לפני ניתוח

§         חוות דעת שנייה מחו"ל לפני ניתוח

§         מוקד עין צופה

§         עין צופה לילדים

§         שירות ייעוץ לבחירת רופא מומחה

§         טיפת חלב בשידור חי

§         שירות אשפוז VIP

§         רופא מתאים

§         שירות ייעוץ פסיכולוגי

 

 

 

   

 

"בריאות לדורות - הדור החדש"

דמי ביטוח חודשיים לתכנית הכוללת

 

גיל

מבוטח ראשי

גיל

מבוטח ראשי

ילד

27.31

45

129.93

20

80.16

46

137.74

21

80.16

47

116.67

22

80.16

48

122.70

23

80.16

49

132.62

24

80.16

50

138.65

25

89.92

51

146.93

26

89.92

52

155.97

27

89.92

53

164.25

28

89.92

54

178.54

29

89.92

55

180.80

30

94.80

56

190.59

31

94.80

57

201.14

32

94.80

58

212.43

33

94.80

59

224.48

34

94.80

60

245.67

35

108.46

61

251.69

36

108.46

62

258.47

37

108.46

63

264.49

38

108.46

64

270.52

39

108.46

65

276.54

40

127.98

66

276.54

41

127.98

67

276.54

42

127.98

68

276.54

43

127.98

69

276.54

44

127.98

70

317.21

    

 

  הערות

דמי הביטוח כוללים הכיסוי הביטוחי :

§         השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

§         תרופות שלא בסל הבריאות

  • ניתוחים בארץ ובחו"ל
  • נספח ייעוץ ובדיקות
  • טיפולים מחליפי ניתוח
  • שחרור מתשלום פרמיה

 

  

b    דמי הביטוח הינם לפי מדד 11036 נק' שפורסם ב- 15.09.2008.

b     נספח IVF – מותנה ברכישה של שני בני הזוג עלות הנספח לאחר הנחה של  60% 3.51 ₪


לדעתנו מדובר בפוליסה מצילת חיים והיא חובה בכל בית  בישראל!

להצעת מחיר לביטוח בריאות לחצו כאן