טופס הודעה על תביעה בביטוח דירה ועסק

הדפס טופס

לכבוד חברת הביטוח: ____________________________ שם הסוכן מספר הסוכן

 

טופס הודעה על תביעה בביטוח דירה ועסק

 

תביעה מס' מספר הפוליסה סוג הביטוח

 

שם המבוטח מקצוע/עיסוק תאריך הנזק או האבדה המקום בו קרה הנזק או האבדה
הכתובת המלאה של המבוטח טלפון

 

פרטים מלאים אודות הנזק או האבדה

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
מהו הרכוש שניזוק  ____________________________________________________________________________
כמה זמן נמצא בשימושך  ________________________________________________________________________האם הודיעו למשטרה    כן לא
או למכבי אש    כן לא
אם כן מתי ___________________________ ולאיזו תחנה ___________________________

האם אתה הבעלים היחידי של הרכוש הניזוק או האבוד    כן לא

האם יש לך ביטוחים אחרים המכסים את הרכוש הניזוק
אם כן נא לתת פרטים _________________________________________________________________________

האם כבר תבעת ביטוחים מחברת ביטוח    כן לא
אם כן נא למסור את שם החברה  __________________________________________________________________

תאריך הנזק ___________________________

סכום הפיצויים __________________________

 

במקרה גניבה

איך נכנסו הגנבים לתוך המקום _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
מאיזה חלק של הבית נגנב הרכוש ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
האם מישהו היה במקום בזמן המקרה    כן לא
אם כן, מי ______________________________________
אם לא, מתי וכמה זמן נשאר המקום בלי השגחה __________________________________________________________

 

הצהרה

הנני מצהיר כי הפרטים הניתנים לעיל הם הצהרה מלאה ונכונה לפי מיטב ידיעתי וכי לא העלמתי כל אינפורמציה וכי הסכום
הנתבע על ידי בסך ______________ שקל חדש מהווה את הנזק שנגרם לי על ידי האש/הגניבה הנ"ל.המקום: _________________ שם מלא: ____________________ חתימה: ________________ תאריך: _____________

 

דף 1 מתוך 2

 

טופס הודעה על תביעה בביטוח דירה ועסק
נא לפרט החפצים שנגנבו או ניזוקו ולצרף קבלות.

 

תיאור החפץ נקנה בתאריך מחירו כיום מחירו כחדש

 

הצהרה

הנני מצהיר כי הפרטים הניתנים לעיל הם הצהרה מלאה ונכונה לפי מיטב ידיעתי וכי לא העלמתי כל אינפורמציה וכי הסכום
הנתבע על ידי בסך ______________ שקל חדש מהווה את הנזק שנגרם לי על ידי האש/הגניבה הנ"ל.המקום: _________________ שם מלא: ____________________ חתימה: ________________ תאריך: _____________

 

דף 2 מתוך 2